organizace výuky od 11.3.2020

Publikováno v Nezařazeno

Na základě vyjádření odboru školství krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 10.3.2020 a z pověření hejtmana Pardubického kraje, je s platností ke dni 11.3.2020 ZUŠ B. Martinů Polička pro všechny žáky uzavřena, a to na dobu neurčitou. 

Výuka všech oborů probíhá distanční formou, a to za pomoci komunikačních prostředků typu Skype, Whatsapp apod, popř. zasílání nahrávek pomocí úschovny, mailů atd. 
Způsob zvoleného komunikačního prostředku je na dohodě rodičů (popř. zletilých žáků) s vyučujícím.