Žesťová soutěž Brno

Publikováno v Nezařazeno

Gratulujeme Martinu Štanclovi, který se na XII. Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno 2019 umístil ve hře na tubu na krásném 3.místě. 
Děkujeme také panu učiteli Miroslavu Jindrovi za přípravu a paní učitelce Ivě Komárkové za klavírní spolupráci!