Roušky ve vnitřních prostorách

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče, milí žáci, 

na základě plošného opatření vydaného MZ ČR jsme nuceni Vás a Vaše děti opět požádat o dodržování povinnosti nosit roušky ve všech společných vnitřních prostorách naší školy a to ke dni 10. 9. 2020. Tato povinnost zahrnuje také veškeré společné prostory v budově tělocvičny a baletních sálů na ZŠ Na Lukách.
Nošení roušky během individuální výuky hry na nástroj není Ministerstvem zdravotnictví ani Ministerstvem školství momentálně specifikováno, proto je prozatím ponecháno na demokratické volbě vyučujících či žáků samotných.
Prosíme o vzájemný respekt a dodržení veškerých opatření v případě, že je někdo z členů Vaší rodiny vytrasován hygienickou stanicí. 
 
Děkuji za spolupráci a přeji nám všem pevné zdraví.
MgA. G. Vraspírová Vorbová, 
ředitelka školy