Nahoru

Mládí a Bohuslav Martinů

 ZUŠ Bohuslava Martinů vyhlašuje 13. ročník

unnamed

                              25. - 27. 4. 2023

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

 

Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů. Pro účastníky přehlídky je to skvělá možnost seznámit se více s dílem Bohuslava Martinů přímo ve skladatelově rodišti. Pobyt v Poličce lze využít také k návštěvě památek souvisejících s tímto slavným skladatelem.

Koncert nejlepších účastníků je plánován na 27. 4. 2023 v 18,00 hod. ve velkém sále Tylova domu.

Upozorňujeme, že z organizačních důvodů bude omezen počet přihlášených na maximálně 30 účastníků v každé věkové kategorii. O zařazení soutěžících rozhoduje datum přijetí přihlášky!

V letošním roce je přehlídka organizována v následujících oborech:

I. instrumentální kategorie

sólová hra

  • hra na klavír
  • hra na smyčcové nástroje

komorní hra

  • čtyřruční hra na klavír
  • komorní hra smyčcových nástrojů

Minutáž dle věkového rozmezí:

                                              5 – 6 let                      2 - 3 min.

7 – 8 let                      3 - 5 min.

9 – 10 let                    4 - 7 min.

11 – 12 let                  5 - 9 min.

13 – 14 let                  6 - 11 min.

15 – 16 let                  7 - 13 min.

17 – 18 let                  8 - 14 min.

19 – 20 let                  8 - 15 min.

Časový limit pro jednotlivé kategorie je závazný.

Pro zařazení účastníka přehlídky do kategorie je rozhodující věk účastníka dosažený
k 1.1.2023. V případě komorních těles je věk všech členů k tomuto datu zprůměrován. Pokud průměrný věk vychází např. 10,7 – spadá takové uskupení stále do kategorie 9 – 10 let.

 

  Repertoár:       

-          1 skladba z díla Bohuslava Martinů (do kategorie čtyřruční hra je možné využít skladbu Avec Un Doigt - viz. níže)

-           další repertoár dle volného výběru, avšak kontrastního charakteru vzhledem
ke skladbě B. Martinů a to do výše časového limitu (lze i další skladba B. Martinů, pokud bude zachován kontrastní charakter)

 

II. výtvarný obor

Téma: „Bohuslav Martinů cestující“

Poznejte osobnost Bohuslava Martinů tentokrát ne jako skladatele, ale jako člověka, kterého osud zavál na různá místa...

Plošná tvorba, max. velikost A2, libovolná výtvarná technika. Jsou přijímány max. 2 práce jednoho autora jedné výtvarné techniky, jeden autor však může zaslat práce různých technik.

 

Termín spuštění online přihlášek: 1. 2. 2023

Uzávěrka přihlášek: 1. 3. 2023

Bližší informace v propozicích níže.

 

Těšíme se na Vás v Poličce! 

 
 
Powered by Phoca Download