• hudebni-oborCestou kolem Základní umělecké školy vás zastavují tóny, které se linou z pootevřených oken… Zavřete oči a nasloucháte. Rozeznáváte, že tóny nejsou všechny stejné. Některé jsou ještě opatrné, nesmělé – to jak se děti prvně dotýkají strun či kláves nástroje nebo rozeznívají písničkou své slavíčky. Jinde už zazní jasný tón zkušenějšího hráče, který pod svýma ručkama pomalu, ale jistě, vytváří kouzelný svět Paní Hudby. První pokusy bývají jen krátké a váhavé, ale po letech setkávání se s nástroji a učiteli – hudebníky – malují děti své příběhy pestrobarevnou paletou zvuků. Z našich malých muzikantů snad jednou vyrostou ti, kteří budou učit milovat hudbu i vás ostatní, kteří jí jen nasloucháte. Vždyť bez hudby a písniček by bylo na světě přece smutno.

  • tanecni-oborVejít do Základní umělecké školy, to znamená překročit práh všedních dní. Pestrobarevná paleta vás vtáhne do světa, který si můžete jen stěží představit černobílý… A tak i když venku prší, u nás je stále barevno a veselo – přesně tak, jak si to přejí naši malí malíři. Ve výtvarném oboru děti využívají svoji jedinečnou fantazii a tvořivost, jejich tvorba vás chodbami školy zavede do výtvarného ateliéru, kde pod citlivým vedením zkušených výtvarníků vznikají ta nejúžasnější díla. Díla z tradičních i méně tradičních materiálů, později se stále větším důrazem na vlastní originalitu. Stačí nahlédnout – sami uvidíte…
  • dramaticky-oborChcete „si hrát“ nebo jen „chcete hrát“? A na co si dnes budeme hrát? Nebo koho a co budeme dnes hrát? Bude to hra veselá či smutná? Naučíme se smát i plakat? Zapamatujeme si ten dlouhý text? Stačí umět polovinu a tu druhou zkusit improvizovat? Nebo si napíšeme svoje vlastní dílo? Je lepší básnička nebo próza?
    Tak tohle všechno a ještě spousty dalšího se děti učí v literárně dramatickém oboru. Občas si také zazpívají a zatančí – to vše musí přece herec zvládnout! K tomu ještě nezamotat se do opony, nespadnout z jeviště, na nic nezapomenout, a když zapomene, tak musí přece umět dělat, jakože to tak má být – prostě přesvědčivě HRÁT! Tak pozor, opona už se zvedá…
  • tanecni-obor„Á dva, tři; druhá, dva tři; grand plié, demi plié…“
    Zdá se vám, že nerozumíte? To naše malé baletky a tanečnice hned ví, co bude následovat, když se z baletního sálu ozve francouzština! K tomu trikoty, špičky a piškoty, krásná tylová balerínka… Hodina klasiky může začít! Potom trocha lidovek nebo hip-hopu – záleží, čím dnes pan učitel či paní učitelka malé tanečníky překvapí… Zkrátka protáhnout tělo, k tomu dobrá hudba a hned je veselo! Naučit se choreografii, být včas na svém místě a při tom všem vnímat hudbu, cítit se skvěle a ještě se tak i tvářit – to vše umíme v našem tanečním oboru...

Ředitelské volno

Publikováno v Nezařazeno

Oznamuji tímto, že v souladu s § 24 odst.2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), vyhlašuji ve dnech 3.1. a 4.1.2019 ředitelské volno pro žáky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.

MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka školy

Zahájení výuky hudebního a výtvarného oboru

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče, 

v týdnu od 17.9.2018 platí výuka dle rozvrhů pro všechny obory - hudební a výtvarný obor již budou vyučovány v budově ZUŠ, Čsl.armády 347. Vzhledem k faktu, že rekonstrukce budovy nadále pokračuje venkovními pracemi na budově, poučte prosím své děti, aby dbaly zvýšené opatrnosti při cestě do ZUŠ. 
Děkujeme za pochopení. 

Dodatečné přijímací zkoušky 2018/2019

Publikováno v Nezařazeno

V TANEČNÍM A VÝTVARNÉM OBORU ZBÝVÁ PRO LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST! 

V případě tanečního oboru Vás srdečně zveme na dodatečné přijímací řízení, které se koná 13. a 14. září 2018 od 15 hodin v prostorách tanečních sálu ZŠ Na Lukách (vchod od dopravního hřiště).

Zájemci o výtvarný obor mohou využít kontakty uvedené na plakátku níže, a to až do 24. září 2018. Těšíme se na Vás!

TO a VO

Organizace výuky v týdnu od 10.9.2018

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče, 
z důvodu stále trvající rekonstrukce budovy ZUŠ bude probíhat výuka v týdnu od 10.9.2018 následovně:

TANEČNÍ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR - výuka dle rozvrhů v tanečních sálech ZŠ Na Lukách

HUDEBNÍ OBOR - výuka proběhne formou proškolení o BOZP a PO ve dnech 13. a 14.9.2018 v budově ZŠ Masarykova
čtvrtek 13.9. - 14 hodin a 15 hodin
pátek 14.9. - 13.30 a 14.30 hodin
Sraz žáků před budovou ZŠ Masarykova (u sochy T.G.Masaryka).

VÝTVARNÝ OBOR - náhrada výuky proběhne ve středu 12.9.2018. Mladší žáci od 15 do 16 hodin, staří žáci od 16 do 17 hodin. V obou časech je sraz na Palackého náměstí před Radnicí, kde si žáky vyzvednou pedagogové výtvarného oboru s připraveným programem. V případě nepříznivého počasí možná výuka v budově Radnice. Účast Vašich dětí prosím potvrďte pedagogům výtvarného oboru - děkujeme za spolupráci! 

V týdnu od 17.9.2018 by již výuka měla probíhat v budově ZUŠ dle rozvrhů. Aktuální informace zveřejníme zde na stránkách školy.
Děkujeme za pochopení

Hrátky s uměním 2018/2019

Publikováno v Nezařazeno

Výuka projektu Hrátky s uměním bude v tomto školním roce probíhat vždy v pondělí/úterý v době mezi 9,30 - 11,15 hod. Prosím, rezervujte si tento čas již nyní.
Z důvodu probíhající rekonstrukce školy vám bližší informace sdělíme na webových stránkách v průběhu měsíce září, případně října.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás a především vaše děti!

Zahájení šk.roku 2018/2019

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče, 
vzhledem ke stále probíhající rekonstrukci budovy školy Čsl. armády 347 bude po dohodě se zřizovatelem naší školy organizace výuky v prvních týdnech probíhat následovně:
Jelikož budova ZUŠ prozatím není způsobilá k užívání, proběhne domluva rozvrhů v prostorách tělocvičny a baletních sálů nad tělocvičnou ZŠ Na Lukách, Švermova 401, Polička. 
 
STŘEDA 5.9.2018 od 15 do 18 hod. - domluva rozvrhů hudebního, výtvarného a tanečního oboru.
Domluva rozvrhů literárně dramatického oboru proběhne schůzkou pro rodiče v 17 hod. !
- tělocvična a baletní sály ZŠ Na Lukách, Švermova 401, Polička (vstup od dopravního hřiště) 
ŽÁCI PANA UČITELE MAZALA BUDOU MÍT DOMLUVU ROZVRHU V ÚTERÝ 11.9.2018 OD 13 DO 14 HOD. V UČEBNĚ HUDEBNÍ NAUKY, ČSL. ARMÁDY 347, POLIČKA. 
DOMLUVA ROZVRHŮ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY PANA UČITELE MICHALA HROMÁDKA PROBÍHÁ TELEFONICKY, PAN UČITEL NEBUDE 5.9.2018 PŘÍTOMEN. 
 
Přihlašování do výtvarného oboru a jednotlivých skupin předmětu Hudební nauka bude opět probíhat elektronicky (HUDEBNÍ NAUKA POUZE ELEKTRONICKY!), a to pomocí elektronických žákovských knížek. Možnost zápisu bude spuštěna v pondělí 3.9. v 16 hodin. (čas zvolen i pro pracující rodiče) Proklik na elektronickou žákovskou knížku naleznete na www.zusbmpolicka.cz. Přístupové údaje byly všem rozeslány na emailové adresy. 
 

Výuka tanečního a literárně dramatického oboru bude dle dohodnutých rozvrhů zahájena 10. 9. 2018 v prostorách baletních sálů na ZŠ Na Lukách.O zahájení výuky hudebního a výtvarného oboru budeme koncem prvního zářijového týdne informovat  – sledujte proto, prosím, naše webové stránky.

 
Přípravné ročníky mají výuku stanovenu následovně: 
Hudební obor - Veselé notičky(povinný předmět): pondělí 13.50 - 14.35, na tento předmět pak navazují Zpívánky 14.40 - 15.25 (volitelná aktivita - výrazně doporučujeme pro celkový rozvoj hudebnosti dítěte) 
Výtvarný obor - Přípravná výtvarná výchova: čtvrtek 13.15 - 15.30
Literárně-dramatický obor - Dramatická příprava: úterý 13.00 - 14.35
Taneční obor - Přípravná taneční výchova: pondělí 15.00 - 15.45
 

Děkujeme za pochopení a velice se omlouváme za vzniklou situaci. Věříme, že rekonstrukce školy bude dokončena v co nejkratším termínu.

                                                                                                                                                                        vedení ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

Rekonstrukce budovy ZUŠ

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče, 

od 20.6.2018 probíhá rekonstrukce budovy ZUŠ Bohuslava Martinů Polička (Čsl.armády 347). 
Ekonomka a vedení školy působí v náhradních prostorách ZŠ Na Lukách. Kontaktovat nás můžete na mobilních telefonních číslech, popř. emailem (kontakty ZDE)
Děkujeme za pochopení