• hudebni-oborCestou kolem Základní umělecké školy vás zastavují tóny, které se linou z pootevřených oken… Zavřete oči a nasloucháte. Rozeznáváte, že tóny nejsou všechny stejné. Některé jsou ještě opatrné, nesmělé – to jak se děti prvně dotýkají strun či kláves nástroje nebo rozeznívají písničkou své slavíčky. Jinde už zazní jasný tón zkušenějšího hráče, který pod svýma ručkama pomalu, ale jistě, vytváří kouzelný svět Paní Hudby. První pokusy bývají jen krátké a váhavé, ale po letech setkávání se s nástroji a učiteli – hudebníky – malují děti své příběhy pestrobarevnou paletou zvuků. Z našich malých muzikantů snad jednou vyrostou ti, kteří budou učit milovat hudbu i vás ostatní, kteří jí jen nasloucháte. Vždyť bez hudby a písniček by bylo na světě přece smutno.

 • tanecni-oborVejít do Základní umělecké školy, to znamená překročit práh všedních dní. Pestrobarevná paleta vás vtáhne do světa, který si můžete jen stěží představit černobílý… A tak i když venku prší, u nás je stále barevno a veselo – přesně tak, jak si to přejí naši malí malíři. Ve výtvarném oboru děti využívají svoji jedinečnou fantazii a tvořivost, jejich tvorba vás chodbami školy zavede do výtvarného ateliéru, kde pod citlivým vedením zkušených výtvarníků vznikají ta nejúžasnější díla. Díla z tradičních i méně tradičních materiálů, později se stále větším důrazem na vlastní originalitu. Stačí nahlédnout – sami uvidíte…
 • dramaticky-oborChcete „si hrát“ nebo jen „chcete hrát“? A na co si dnes budeme hrát? Nebo koho a co budeme dnes hrát? Bude to hra veselá či smutná? Naučíme se smát i plakat? Zapamatujeme si ten dlouhý text? Stačí umět polovinu a tu druhou zkusit improvizovat? Nebo si napíšeme svoje vlastní dílo? Je lepší básnička nebo próza?
  Tak tohle všechno a ještě spousty dalšího se děti učí v literárně dramatickém oboru. Občas si také zazpívají a zatančí – to vše musí přece herec zvládnout! K tomu ještě nezamotat se do opony, nespadnout z jeviště, na nic nezapomenout, a když zapomene, tak musí přece umět dělat, jakože to tak má být – prostě přesvědčivě HRÁT! Tak pozor, opona už se zvedá…
 • tanecni-obor„Á dva, tři; druhá, dva tři; grand plié, demi plié…“
  Zdá se vám, že nerozumíte? To naše malé baletky a tanečnice hned ví, co bude následovat, když se z baletního sálu ozve francouzština! K tomu trikoty, špičky a piškoty, krásná tylová balerínka… Hodina klasiky může začít! Potom trocha lidovek, moderního, jazzového nebo i streetdance tance – záleží, čím dnes pan učitel či paní učitelka malé tanečníky překvapí… Zkrátka protáhnout tělo, k tomu dobrá hudba a hned je veselo! Naučit se choreografii, být včas na svém místě a při tom všem vnímat hudbu, cítit se skvěle a ještě se tak i tvářit – to vše umíme v našem tanečním oboru...

Piana do škol

Publikováno v Nezařazeno

Vážení přátelé, milí příznivci ZUŠ B. Martinů, 

jsou chvíle, kdy má člověk pocit, že se dějí zázračné věci přímo kolem něj. Nikdo vám nemusí nic povídat, nemusíte si nic představovat, protože ten zázrak se děje přímo ve vaší bezprostřední blízkosti. A to se stalo i nám a věřte, že je to opravdu kouzelný pocit...

Naše škola se zúčastnila grantové výzvy "Piana do škol", která byla medializována v září tohoto roku. Nadace Karel Komárek Family Foundation se rozhodla odkoupit 11 klavírů zn. Petrof, které byly odmítnuty čínským odběratelem po návštěvě delegace ČR na Tchaj-wanu. Bližší informace o celé aktivitě naleznete ZDE, výsledky výzvy pak na těchto stránkách.

Tato výzva se nám jevila jako ohromná šance a tak jsme se odvážili zpracovat podklady a do výzvy se zapojit. Záznam z tiskové konference, kde byly 24. 11. 2020 mj. zveřejněny zajímavé informace o vybavenosti základních uměleckých škol v ČR a vyhlášeny i výsledky výzvy pak můžete shlédnout ZDE

A nyní to podstatné...

Naše škola byla z celkových 152 žádostí o nový klavír zařazena do užšího výběru, kde sice nástroj nezískala, ale manželé Komárkovi se rozhodli uspořádat sbírku pro tyto školy a pomoci tak i naší škole nový klavír získat.

Nadace Karel Komárek Family Foundation na nově vytvořených webových stránkách www.pianadoskol.cz zveřejnila všechny školy, které nyní čekají na příspěvky sponzorů a mecenášů, kteří by rádi podpořili a urychlili pořízení nového nástroje zn. Petrof. Podpořit nás tedy lze prostřednictvím těchto stránek, resp. bankovním převodem /a v brzké době i přímo platbou platební kartou/. Je možné podpořit konkrétně jednotlivou - Vámi zvolenou školu - nebo lze příspěvek poukázat na sbírku jako celek a pak bude částka spravedlivě rozpočítána mezi zbývající školy.

My budeme samozřejmě považovat za další zázrak, pokud podpoříte naši školu a pomůžete tak snížit věkový průměr našich klavírů z momentálních 47 let alespoň o pár desetinek níže! A co za to? Za odměnu vám na nový nástroj samozřejmě moc rádi zahrajeme - jak jinak?! 

Za všechny naše žáky bychom vás rádi poprosili o podporu. Škola nevybírá finance prostřednictvím sdružení rodičů a přátel školy ani podobných institucí. Např. účast žáků v soutěžích a přehlídkách, nákup cen pro absolventy a děti, které se účastní školních kol soutěží a další záležitosti se v co nejširším měřítku snažíme financovat z vlastních prostředků. Tato forma sbírky je z našeho pohledu smysluplně zacílena na pořízení investičního majetku, který bude sloužit v naší škole všem a po mnoho dalších let.

Budeme tedy velmi potěšeni, když zvážíte své možnosti a poskytnete tak jakoukoli částku na přiblížení splnění našeho snu.

Nové pianino bude mít své čestné místo v sále školy a věříme, že bude dělat radost nejen našim žákům - zejména mladým pianistům, kteří se konečně dočkají možnosti realizace hry na dva klavíry, ale především vám, našim milým posluchačům… 

S velkým poděkováním,

MgA. G. Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

piana do skol

ZUŠ OD 25.11.2020

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče,
návrat žáků do základních uměleckých škol je dle systému PES stanoven takto:

5. stupeň / nejvyšší stupeň / platný do 24. listopadu 2020

 • ZUŠ – distanční výuka.
 • Ochrana nosu a úst: ANO, a to ve všech prostorách škol a školských zařízení. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené).

4. stupeň /  platný od středy 25. listopadu 2020

 • výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
  V ZUŠ je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); a to včetně výuky zpěvu a hry na dechové nástroje. U konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Na základě doporučení MŠMT ředitelka školy umožňuje pedagogům domluvu konzultace v režimu 1:1 také pro žáky kolektivních předmětů, a to zejména u absolventů či žáků nižších ročníků, pokud se např. připravují na talentové zkoušky na vyšší typ škol, soutěže, koncerty, představení apod. Tyto konzultace jsou možné v místě výuky v čase dle platného rozvrhu, a to za dodržení veškerých hygienických podmínek. 
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Ochrana nosu a úst neplatí pro zpěváky a hráče na dechové nástroje, kde z povahy věci není možné roušky při hře použít. Samozřejmostí je časté větrání v učebnách. 
 • Vstup třetích osob (mimo zaměstnance, žáky a jejich zákonné zástupce při doprovodu na konzultaci) do prostor školy je možný jen v důvodných případech.

3. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky do 10 osob ve třídě či skupině.
 • povolena výuka oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu - na ZUŠ je tedy možné učit také zpěv a tanec. 
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení; ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od žáků/studentů.

2. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – prezenční výuka.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení; ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od žáků/studentů.

1. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – prezenční výuka.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve společných vnitřních prostorách škol a školských zařízení.

Sledujte prosím webové stránky školy, kde budeme informovat o aktuálním vývoji situace ohledně výuky v ZUŠ. 

Hrátky s uměním

Publikováno v Nezařazeno

Krizové opatření Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020  mj. zakazuje přítomnost žáků v ZUŠ /odst. 5/. Na základě tohoto opatření není možné provozovat ani doplňkové činnosti školy. Je nám velmi líto, ale Hrátky s uměním jsou prozatím pozastaveny. Jakmile budou opatření rozvolněna, budeme zde informovat o opětovném zahájení výuky.
 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás v lepších časech...
MgA. G. Vraspírová Vorbová, 
ředitelka školy

Organizace výuky 2.-20.11.2020

Publikováno v Nezařazeno

Na základě krizového opatření Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 je vyhlášen i nadále nouzový stav, který mj. zakazuje přítomnost žáků v ZUŠ /odst. 5/.

Z tohoto důvodu pokračuje ve všech oborech, a tedy u všech žáků naší školy, distanční způsob výuky.
Děkujeme za veškeré Vaše připomínky, za komunikaci s pedagogy - na Vaše podněty se snažíme průběžně reagovat a distanční formu výuky tak pěkně vyladit - jak se na uměleckou školu sluší a patří...

Veselé notičky - žáci jsou z důvodu zlepšení pracovních podmínek k 2. 11. 2020 rozděleni do dvou skupinek po 6 žácích - výuka probíhá ve 13,50 a 14,40 hod. Děkujeme za spolupráci a vaši komunikaci!

Děkujeme za pochopení a věříme, že i takto - prostřednictvím online výuky - naše umělecké vzdělávání pomáhá překlenout tyto nelehké a podivné dny...
 
Přeji vám pevné zdraví a mysl naladěnou jen v dur! 
MgA. G. Vraspírová Vorbová, 
ředitelka školy

Distanční výuka

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče,
jak již většina z Vás ví, nařízením Krajské hygienické stanice pardubického kraje ze dne 30.9.2020, vstoupil v platnost zákaz osobní přítomnosti žáků v základních uměleckých školách od 5.10. do 18.10.2020.
Z tohoto důvodu bude od pondělí 5.10. probíhat výuka distančně.

Prostudujte, prosím, TENTO DOKUMENT, ve kterém najdete veškeré informace ohledně přihlašování a online výuky. Součástí dokumentu je také odkaz na videonávod k prvnímu přihlášení - věříme, že pomůže k hladšímu průběhu seznámení s prostředím.

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné dny.

Za vedení školy,
Tomáš Jandl, zástupce ředitelky

 

Zahájení školního roku 2020/2021

Publikováno v Nezařazeno

Domluva rozvrhu hudebního oboru: ÚTERÝ 1.9.2020, 13 - 16 hod, budova ZUŠ

Vyučující Lenka Kojecká (zobcová flétna, flétna) bude domlouvat rozvrh ve středu 2.9. od 13 do 16 hodin.
Petr Kašpar (keyboard) a Milada Dvořáková (flétna) budou domlouvat rozvrh ve čtvrtek 3.9. od 13 do 16 hodin.
Michal Hromádko bude k dispozici na domluvu rozvrhů v pátek 4.9. od 13 do 16 hodin.
Veronika Stodolová bude své žáky ohledně domluvy rozvrhu kontaktovat telefonicky. 
Kateřina Grubhofferová bude domluvu rozvrhů řešit taktéž telefonicky. 

Jméno pedagoga, do jehož třídy je Vaše dítě přiřazeno, zjistíte po přihlášení do elektronické žákovské knížky ZDE, seznamy budou také vyvěšeny v budově školy.  Přístupy do elektronické žákovské knížky (EŽK) byly vygenerovány na emailové adresy, zadané na přihláškách. Pokud máte problém s přihlášením, napište prosím na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zápis do jednotlivých skupin předmětu Hudební nauka bude probíhat online přes EŽK od pátku 28.8.2020 13 hod. do úterý 1.9.2020 11 hod. 

 

Domluva rozvrhů výtvarného oboru: registrace do jednotlivých skupin online od pátku 28.8.2020 13 hod. do úterý 1.9.2020 11 hod., poté osobně v úterý 1.9.2020 od 13 do 16 hod. v budově ZUŠ. 

Rozvrhy tanečního a literárně-dramatického rozvrhu budou vyvěšeny zde na stránkách školy 28.8.2020.

Informační schůzky TO a LDO proběhnou ve středu 2.9.2020 v 15 hodin v tanečních sálech ZŠ Na Lukách.

ZAHÁJENÍ VÝUKY DLE ROZVRHŮ - 7.9.2020

ZAHAJENI 2020 finalni page 001