• hudebni-oborCestou kolem Základní umělecké školy vás zastavují tóny, které se linou z pootevřených oken… Zavřete oči a nasloucháte. Rozeznáváte, že tóny nejsou všechny stejné. Některé jsou ještě opatrné, nesmělé – to jak se děti prvně dotýkají strun či kláves nástroje nebo rozeznívají písničkou své slavíčky. Jinde už zazní jasný tón zkušenějšího hráče, který pod svýma ručkama pomalu, ale jistě, vytváří kouzelný svět Paní Hudby. První pokusy bývají jen krátké a váhavé, ale po letech setkávání se s nástroji a učiteli – hudebníky – malují děti své příběhy pestrobarevnou paletou zvuků. Z našich malých muzikantů snad jednou vyrostou ti, kteří budou učit milovat hudbu i vás ostatní, kteří jí jen nasloucháte. Vždyť bez hudby a písniček by bylo na světě přece smutno.

  • tanecni-oborVejít do Základní umělecké školy, to znamená překročit práh všedních dní. Pestrobarevná paleta vás vtáhne do světa, který si můžete jen stěží představit černobílý… A tak i když venku prší, u nás je stále barevno a veselo – přesně tak, jak si to přejí naši malí malíři. Ve výtvarném oboru děti využívají svoji jedinečnou fantazii a tvořivost, jejich tvorba vás chodbami školy zavede do výtvarného ateliéru, kde pod citlivým vedením zkušených výtvarníků vznikají ta nejúžasnější díla. Díla z tradičních i méně tradičních materiálů, později se stále větším důrazem na vlastní originalitu. Stačí nahlédnout – sami uvidíte…
  • dramaticky-oborChcete „si hrát“ nebo jen „chcete hrát“? A na co si dnes budeme hrát? Nebo koho a co budeme dnes hrát? Bude to hra veselá či smutná? Naučíme se smát i plakat? Zapamatujeme si ten dlouhý text? Stačí umět polovinu a tu druhou zkusit improvizovat? Nebo si napíšeme svoje vlastní dílo? Je lepší básnička nebo próza?
    Tak tohle všechno a ještě spousty dalšího se děti učí v literárně dramatickém oboru. Občas si také zazpívají a zatančí – to vše musí přece herec zvládnout! K tomu ještě nezamotat se do opony, nespadnout z jeviště, na nic nezapomenout, a když zapomene, tak musí přece umět dělat, jakože to tak má být – prostě přesvědčivě HRÁT! Tak pozor, opona už se zvedá…
  • tanecni-obor„Á dva, tři; druhá, dva tři; grand plié, demi plié…“
    Zdá se vám, že nerozumíte? To naše malé baletky a tanečnice hned ví, co bude následovat, když se z baletního sálu ozve francouzština! K tomu trikoty, špičky a piškoty, krásná tylová balerínka… Hodina klasiky může začít! Potom trocha lidovek nebo hip-hopu – záleží, čím dnes pan učitel či paní učitelka malé tanečníky překvapí… Zkrátka protáhnout tělo, k tomu dobrá hudba a hned je veselo! Naučit se choreografii, být včas na svém místě a při tom všem vnímat hudbu, cítit se skvěle a ještě se tak i tvářit – to vše umíme v našem tanečním oboru...

Nezařazeno

Výlet ZUŠ

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče, 
dnešním dnem byla budova ZUŠ předána stavební firmě a započne prázdninová rekonstrukce budovy, o které jsme Vás již informovali. 

Zbývající výuka hudebního a výtvarného oboru bude nahrazena výletem "Naučnou stezkou kolem Poličky". Ten proběhne v úterý 26.6.2018, délka trasy bude přizpůsobena mladším dětem. Sejdeme se v 9 hodin před budovou ZUŠ, návrat je plánován cca ve 14 hodin. S sebou prosíme svačinu, pití a špekáčky na opékání, které proběhne v cíli trasy - u přehrady. Zde si děti mohou zakoupit i drobné občerstvení v bufetu, proto doporučujeme nějaké menší kapesné. UPOZORŇUJEME, ŽE VÝLET SE V PŘÍPADĚ DEŠTĚ NEKONÁ! 
 
Pokud se Vaše dítě výletu zúčastní, prosíme, abyste o tomto informovali svého třídního pedagoga, abychom měli představu, kolik dětí se na výlet chystá. Zároveň Vás prosíme o vyplnění souhlasu, který jsme posílali v emailu. Ten nám dítě předá v den konání výletu. Děkujeme za spolupráci.
 
 Připomínám, že předávání vysvědčení proběhne hromadně v pátek 29.6.2018 od 8.30 do 10.30 v prostorách tělocvičny ZŠ Na Lukách (boční vchod od dopravního hřiště). Žáci tanečního oboru si přeberou v tanečních sálech, jak jsou zvyklí.
Děkujeme za spolupráci

 

Organizace výuky v měsíci červnu

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče,
věnujte prosím zvýšenou pozornost informacím ohledně průběhu výuky v měsíci červnu.
Z důvodu plánované kompletní rekonstrukce budovy ZUŠ bude výuka probíhat následovně:
 
HUDEBNÍ OBOR
Výuka v týdnu 11. 6. -15. 6. dle domluvy s jednotlivými pedagogy. V dalším týdnu bude probíhat pouze ve dnech 18. 6. - 20. 6. - většina učitelů již musí mít vyklizené učebny, z přízemí budovy budou vystěhovány všechny klavíry již 15. 6. do náhradních prostor v ZŠ Na Lukách. Z tohoto důvodu není možné zajistit řádnou výuku, a proto ji jednotliví pedagogové zajistí náhradním programem, který sdělí svým žákům.
Hudební nauka žáků p.uč. Petra Mazala se příští týden koná v úterý 19.6. a středu 20.6., a to vždy ve 14 hod a 15 hodin (bez ohledu na skupiny - žáci si mohou zvolit termín - pan učitel půjde s žáky mimo budovu ZUŠ)
 
V týdnu od 25. 6. již nebude budova ZUŠ, Čsl. armády 347, přístupna vůbec a náhradou tak nabízíme účast na "Výletě ZUŠ - Pochod naučnou stezkou kolem Poličky", který se koná 26.6.2018. Bližší informace dodáme v brzké době prostřednictvím elektronických žákovských knížek a také prostřednictvím webových stránek naší školy (předpokládaný čas výletu 9.00 - 15.00). Souhlas s účastí Vašeho dítěte na tomto výletě potvrďte písemně v žákovské knížce svého dítěte do 20. 6. 2018.
 
VÝTVARNÝ OBOR
Výuka v týdnu od 11. 6. - 15. 6. probíhá normálně dle platných rozvrhů. V dalším týdnu pak PRO VŠECHNY ŽÁKY VÝTVARNÉHO OBORU proběhne výuka VE STŘEDU 20. 6., kdy mají pedagogové pro žáky připraven program na zahradě ZUŠ. Mladší žáci od 14 do 15.30 hod, starší žáci pak od 15.30 do 17 hodin. Akce se koná POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ. V případě deště nejsme z bezpečnostních důvodů schopni zajistit výuku v budově ZUŠ, protože výtvarný atelier musí být kompletně vystěhován z důvodu plánovaného vnitřního zateplení a instalace vzduchotechniky. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.
Děkujeme za pochopení.
  
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR a TANEČNÍ OBOR
Výuka těchto oborů probíhá dle rozvrhů či podle domluvy s jednotlivými pedagogy. Oba tyto obory mají před sebou závěrečná vystoupení a výuka tak může být přizpůsobena těmto představením (např. zkoušky v Tylově domě či Divadelním klubu). Bližší informace poskytnou vyučující těchto oborů. 
 
Vysvědčení budou vydávána 29. 6. 2018 v tělocvičně ZŠ Na Lukách (vstup od dopravního hřiště) od 8.30 do 10.30, a to pro VŠECHNY OBORY! 
 
Děkujeme za pochopení a budeme se na vás těšit po prázdninách snad již v opravené budově!
Vedení ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

Ukázková hodina Hrátky s uměním

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče dětí navštěvujících Hrátky s uměním, 

srdečně zvema na ukázkovou hodinu, která proběhne ve středu 13.6.2018 od 16 hodin (mladší žáci) a 17 hodin (starší žáci). 
Výuka pak  pro letošní školní rok bude ukončena v pondělí 18.6.2018.

Harmonogram postupových zkoušek

Publikováno v Nezařazeno

V týdnu od 4.6. do 8.6.2018 probíhají postupové zkoušky hudebního oboru. V těchto dnech výuka hudebního oboru neprobíhá (včetně hudební nauky). Výuka ostatních oborů probíhá dle rozvrhu. 

Pondělí 4.6.2018
13.00 - Smyčcové nástroje - uč. č. 22
13.00 - Klarinety, saxofony - uč. č. 9
14.30 - Žesťové nástroje - uč. č. 20

Úterý 5.6.2018
12.30 - Klavír + keyboard - sál školy (1., 2., 4.ročníky + II.stupeň)

Středa 6.6.2018
13.00 - Klavír + keyboard - sál školy (3., 5. a 6.ročníky)
14.00 - Zobcové flétny - uč. č. 21
15.00 - Flétny - uč. č. 21

Čtvrtek 7.6.2018
13.45 - Akordeon - uč. č. 19

Pátek 8.6.2018
PHV - Talentová zkouška - sál školy:
13.00 - Klavír, akordeon, smyčcové nástroje, kytara
14.00 - Dechové nástroje, bicí

15.00 - Kytara + basová katara, uč. HN

Pondělí 11.6.2018
13.00 - Zpěv

Úspěchy výtvarného oboru

Publikováno v Nezařazeno

Gratulujeme žákům výtvarného oboru, kteří se úspěšně zúčastnili soutěže Kde končí svět? 2017/2018, kterou pořádá Krajská knihovna v Pardubicích. Čestná uznání získaly Barbora Sodomková (kat. do 9 let) a Lucie Horáčková (kat. 10-12 let). Kolektiv žáků výtvarného oboru pod vedením p.uč. Petry Zemanové vytvářel do souteže také kalendář na rok 2018, za nějž obdržel čestné uznání za přesné vyobrazení různých typů psů. 

Na mezinárodní výtvarné soutěži "Říše fantazie 2018", pořádané Soukromou základní uměleckou školou v Lučenci (Slovensko) získala Adéla Němcová pod vedením p.uč Pavla Fialy bronzové pásmo. 

Všem výše uvedeným gratulujeme! 

ZUŠ Open 2018

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče, 396 zus open vo
i v letošním roce se naše škola připojila k celostátnímu happeningu základních uměleckých škol s názvem ZUŠ Open, který se konal 24. 5. 2018.
Od 10 hodin probíhaly workshopy výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru v parku u hradeb.
Od 13 hodin jsme se představili pestrým programem na pódiu na Palackého náměstí.

Další snímky najdete ve Fotogalerii

Úspěšné Lidice 2018

Publikováno v Nezařazeno

Gratulujeme žákům výtvarného oboru, kteří se zúčastnili 46. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Z celkového počtu 29.967 přihlášených prací byla porotou oceněna také díla našich žáků. Čestná uznání získaly Eliška Havlíková, Šárka Uhlířová, Jana Hradecká a Barbora Sodomková.
Obrovským úspěchem je pak ocenění kolektivem vytvořeného krátkého animovaného filmu "Doba plastová", který je jedním ze 3 oceněných filmů ze 64 přihlášených! 

Gratulujeme všem výše uvedeným a děkujeme za přípravu také učitelkám Magdaleně Tomšů a Petře Zemanové. 

Oceněný film můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=Y9LdoSkMgPg

Havlikova  Sodomkova  Uhliova Hradecka