• hudebni-oborCestou kolem Základní umělecké školy vás zastavují tóny, které se linou z pootevřených oken… Zavřete oči a nasloucháte. Rozeznáváte, že tóny nejsou všechny stejné. Některé jsou ještě opatrné, nesmělé – to jak se děti prvně dotýkají strun či kláves nástroje nebo rozeznívají písničkou své slavíčky. Jinde už zazní jasný tón zkušenějšího hráče, který pod svýma ručkama pomalu, ale jistě, vytváří kouzelný svět Paní Hudby. První pokusy bývají jen krátké a váhavé, ale po letech setkávání se s nástroji a učiteli – hudebníky – malují děti své příběhy pestrobarevnou paletou zvuků. Z našich malých muzikantů snad jednou vyrostou ti, kteří budou učit milovat hudbu i vás ostatní, kteří jí jen nasloucháte. Vždyť bez hudby a písniček by bylo na světě přece smutno.

  • tanecni-oborVejít do Základní umělecké školy, to znamená překročit práh všedních dní. Pestrobarevná paleta vás vtáhne do světa, který si můžete jen stěží představit černobílý… A tak i když venku prší, u nás je stále barevno a veselo – přesně tak, jak si to přejí naši malí malíři. Ve výtvarném oboru děti využívají svoji jedinečnou fantazii a tvořivost, jejich tvorba vás chodbami školy zavede do výtvarného ateliéru, kde pod citlivým vedením zkušených výtvarníků vznikají ta nejúžasnější díla. Díla z tradičních i méně tradičních materiálů, později se stále větším důrazem na vlastní originalitu. Stačí nahlédnout – sami uvidíte…
  • dramaticky-oborChcete „si hrát“ nebo jen „chcete hrát“? A na co si dnes budeme hrát? Nebo koho a co budeme dnes hrát? Bude to hra veselá či smutná? Naučíme se smát i plakat? Zapamatujeme si ten dlouhý text? Stačí umět polovinu a tu druhou zkusit improvizovat? Nebo si napíšeme svoje vlastní dílo? Je lepší básnička nebo próza?
    Tak tohle všechno a ještě spousty dalšího se děti učí v literárně dramatickém oboru. Občas si také zazpívají a zatančí – to vše musí přece herec zvládnout! K tomu ještě nezamotat se do opony, nespadnout z jeviště, na nic nezapomenout, a když zapomene, tak musí přece umět dělat, jakože to tak má být – prostě přesvědčivě HRÁT! Tak pozor, opona už se zvedá…
  • tanecni-obor„Á dva, tři; druhá, dva tři; grand plié, demi plié…“
    Zdá se vám, že nerozumíte? To naše malé baletky a tanečnice hned ví, co bude následovat, když se z baletního sálu ozve francouzština! K tomu trikoty, špičky a piškoty, krásná tylová balerínka… Hodina klasiky může začít! Potom trocha lidovek, moderního, jazzového nebo i streetdance tance – záleží, čím dnes pan učitel či paní učitelka malé tanečníky překvapí… Zkrátka protáhnout tělo, k tomu dobrá hudba a hned je veselo! Naučit se choreografii, být včas na svém místě a při tom všem vnímat hudbu, cítit se skvěle a ještě se tak i tvářit – to vše umíme v našem tanečním oboru...

Nezařazeno

ZUŠ Open

Publikováno v Nezařazeno

26.5.2022 Den otevřených dveří, budova ZUŠ, 14 - 18 hod.

Využijte možnost nahlédnout pod pokličku tvořivého procesu, projděte si školu a zapojte se do výuky! Ve všech třídách se můžete podívat do výuky hudebního a výtvarného oboru, v sále školy máte možnost školy zažít nácvik souborů různých nástrojových složení

14.00 akordeonový soubor
14.45 čtyřruční klavíry
15.30 smyčcový soubor
16.20 kapela Tommy Band 
17.00 kytarový soubor

27.5.2022 Taneční wokrshop - Lyrical Jazz, Tylův dům, 14 - 17 hod. 

 Choreografie ve stylu lyrical jazz pod vedením paní uč. Nikol Resslerové, spojení techniky baletu a plynulostí jazzového tance. 

 

ZUS Open  27.5.tylak

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Publikováno v Nezařazeno

Vážení zájemci o studium na naší škole, 
přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022 budou probíhat v těchto termínech:

Hudební obor: (v budově ZUŠ, Čsl. armády 347)
23.5. -  25.5.2022 (čas si zvolíte v online přihlášce)
20.6. - 22.6.2022 (čas si zvolíte v online přihlášce)

Výtvarný obor: (v budově ZUŠ, Čsl. armády 347)
23.5.2022 (16-18 hod.) - pro děti, které 1.9.2021 nedovrší 7 let (přípravné studium)
25.5.2022 (16-18 hod.) - pro zájemce, kterým 1.9.2021 bude 7 a více let

20.6. 2022 (16-18 hod.) - pro děti, které 1.9.2021 nedovrší 7 let (přípravné studium)
22.6.2022 (16-18 hod.) - pro zájemce, kterým 1.9.2021 bude 7 a více let

Taneční obor: (taneční sály ZŠ Na Lukách)
24.5.2022 (17 hod.) 
28.6.2022 (17 hod.)

Literárně-dramatický obor: (taneční sály ZŠ Na Lukách)
23.5.2022 (17 hod.)
20.6.2022 (17 hod.)

Prosíme o vyplnění ONLINE PŘIHLÁŠKY, kde si zároveň (v případě hudebního oboru) zvolíte datum a čas, který Vám nejlépe vyhovuje. Bez toho není možné zkoušky vykonat! V případě zájmu o studium ve více oborech je nutné vyplnit přihlášku každý obor zvlášť! 

Nastudujte si prosím obecné informace k přijímacím zkouškám. Zde naleznete obecná kritéria, průběh zkoušek a také popis a rozsah domácích výtvarných prací, které jsou ke zkouškám potřeba. 

Těšíme se na malé talenty!  

Soutěžní týden

Publikováno v Nezařazeno

Mezi 26.-28.4.2022 si naši tanečníci a zpěváci naplno užívali soutěžních klání, a rozhodně se na soutěžích neztralili!  

26.4. proběhlo v Ústí nad Orlicí krajské kolo soutěže tanečního oboru, kam se probojovaly dvě skupiny žáků pod vedením paní učitelky Venduly Pelzové. Stříbrné pásmo a zároveň cenu za partnerskou práci získala choreografie "Nedotknutelní". Bronzové pásmo získala choreografie s názvem "Kolombína tančí".

Mezi 26.-28.4. pak pořádala naše škola 12. ročník celostátní soutěžní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů, kde soutěžili také naši zpěváci. Ze třídy p.uč. Petry Boštíkové získali zlaté pásmo Adéla Nguyen a Tomáš Mach. Stříbro si pak vyzpívali Kristýna Tomášková, Ivan Tišl, Daniela Kastnerová, Johana Jelínková a Jana Luong. V bronzovém pásmu se umístila Soňa Petrásová.
V soutěžním klání se objevily také žákyně p.uč. Karolíny Grebeníčkové. Zlaté pásmo vybojovaly Sára Kmošková a Andrea Maršálková, stříbro Anna Šafářová a Nela Hrbáčková. Bronzové pásmo získala Nikola Kalinovská.
Porota ocenila také korepetitory, a tak si cenu za "Citlivý klavírní doprovod" odnesly také naše klavíristky Kateřina Grubhofferová a Iva Komárková.

V rámci přehlídky se představili také naši tanečníci. Žáci paní učitelky Nikol Resslerové si s choreografií "Kuchyňská revue" vytančili zlaté pásmo a "Ocenění za prožitek v tanci". Dnes již jednou zmiňovaná "Kolombína tančí" získala taktéž zlaté pásmo a "Ocenění za technickou náročnost".

Všem našim žákům gratulujeme a děkujeme také za spolupráci korepetitorkám a přípravu všem pedagožkám!

Upozornění

Publikováno v Nezařazeno

VÝUKA V ZUŠ B. MARTINŮ TENTO TÝDEN Z DŮVODU KONÁNÍ PŘEHLÍDKY
MLÁDÍ A BOHUSLAV MARTINŮ NEPROBÍHÁ! 

Dne 25. 4. a 29. 4. 2022 je vyhlášeno ředitelské volno, ve dnech 26. – 28. 4. 2022 výuka nemůže probíhat - škola slouží jako místo pro rozehrávání soutěžících a vyučující zajišťují organizaci přehlídky. Náhradou výuky je pro žáky návštěva soutěžní přehlídky a závěrečného koncertu, který proběhne v Tylově domě 28. 4. 2022 v 18 hod.

Ředitelské volno

Publikováno v Nezařazeno

Oznamuji tímto, že v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve dnech 25. a 29.4.2022 vyhlašuji z organizačních důvodů /přípravné a úklidové práce v souvislosti s organizací Celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2022/ ředitelské volno pro žáky ZUŠ B. Martinů Polička. Ve dnech konání přehlídky, tj. 26.-28.4.2022 je žákům jako náhrada výuky doporučena návštěva přehlídky a Koncertu nejlepších účastníků /28.4.2022 v 18 hod. ve velkém sále Tylova domu v Poličce/. 

Ředitelské volno

MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová, 
ředitelka školy

Vynikající výsledky v kraji!

Publikováno v Nezařazeno

Gratulujeme všem našim žákům ke skvělým umístěním v krajských kolech dřevěných dechových, žesťových a bicích nástrojů ve Vysokém Mýtě, které se konaly ve dnech 6. a 7.4.2022.

Ze tříd Šárky a Tomáše Jandlových si 1. místo s postupem vybojovala na zobcovou flétnu Sára Kmošková. Mezi klarinety si pak 1. místo s postupem do celostátního kola a zároveň cenu „Za vynikající interpretaci skladby“ odváží Štěpán Jandl. 1. místo dále získali Jan Pávek a Ivan Tišl, 2. místem ve své kategorii byla oceněna Tereza Přívětivá. Mezi saxofony si 1. místo vysoutěžila Anna Šafářová.
Z flétnové třídy Lenky Kojecké získala 1. místo s postupem Šárka Roušarová, kterou na klavír doprovodila Helena Kadidlová – ta navíc získala ocenění za „Mimořádnou klavírní spolupráci“. Anna Andrlíková a Daniela Kastnerová si pak z Vysokého Mýta odvážejí 2. místa.
Z žesťové třídy Štěpána Kudely si 1. místo s postupem vybojovala Marie Klimešová ve hře na hornu. Samuel Šafář ve hře na trubku pak získal 3. místo. 
Taktéž 1. místo si vybubnoval Kryštof Rokos ze třídy bicích nástrojů Jana Jovbaka.
Děkujeme všem výše uvedeným pedagogům a v neposlední řadě se sluší poděkovat Ivě Komárkové a Gabriele Vraspírové Vorbové za klavírní spolupráci, Kateřině Grubhofferové pak za přípravu Helenky Kadidlové. 
Gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v Praze!
 20220407 141716 01 20220407 134208 01
20220407 150031 01 Maruska
277911651 343877881104524 2511984724268204577 n WhatsApp Image 2022 04 06 at 18.06.43
IMG 20220407 WA0017 01