• hudebni-oborCestou kolem Základní umělecké školy vás zastavují tóny, které se linou z pootevřených oken… Zavřete oči a nasloucháte. Rozeznáváte, že tóny nejsou všechny stejné. Některé jsou ještě opatrné, nesmělé – to jak se děti prvně dotýkají strun či kláves nástroje nebo rozeznívají písničkou své slavíčky. Jinde už zazní jasný tón zkušenějšího hráče, který pod svýma ručkama pomalu, ale jistě, vytváří kouzelný svět Paní Hudby. První pokusy bývají jen krátké a váhavé, ale po letech setkávání se s nástroji a učiteli – hudebníky – malují děti své příběhy pestrobarevnou paletou zvuků. Z našich malých muzikantů snad jednou vyrostou ti, kteří budou učit milovat hudbu i vás ostatní, kteří jí jen nasloucháte. Vždyť bez hudby a písniček by bylo na světě přece smutno.

 • tanecni-oborVejít do Základní umělecké školy, to znamená překročit práh všedních dní. Pestrobarevná paleta vás vtáhne do světa, který si můžete jen stěží představit černobílý… A tak i když venku prší, u nás je stále barevno a veselo – přesně tak, jak si to přejí naši malí malíři. Ve výtvarném oboru děti využívají svoji jedinečnou fantazii a tvořivost, jejich tvorba vás chodbami školy zavede do výtvarného ateliéru, kde pod citlivým vedením zkušených výtvarníků vznikají ta nejúžasnější díla. Díla z tradičních i méně tradičních materiálů, později se stále větším důrazem na vlastní originalitu. Stačí nahlédnout – sami uvidíte…
 • dramaticky-oborChcete „si hrát“ nebo jen „chcete hrát“? A na co si dnes budeme hrát? Nebo koho a co budeme dnes hrát? Bude to hra veselá či smutná? Naučíme se smát i plakat? Zapamatujeme si ten dlouhý text? Stačí umět polovinu a tu druhou zkusit improvizovat? Nebo si napíšeme svoje vlastní dílo? Je lepší básnička nebo próza?
  Tak tohle všechno a ještě spousty dalšího se děti učí v literárně dramatickém oboru. Občas si také zazpívají a zatančí – to vše musí přece herec zvládnout! K tomu ještě nezamotat se do opony, nespadnout z jeviště, na nic nezapomenout, a když zapomene, tak musí přece umět dělat, jakože to tak má být – prostě přesvědčivě HRÁT! Tak pozor, opona už se zvedá…
 • tanecni-obor„Á dva, tři; druhá, dva tři; grand plié, demi plié…“
  Zdá se vám, že nerozumíte? To naše malé baletky a tanečnice hned ví, co bude následovat, když se z baletního sálu ozve francouzština! K tomu trikoty, špičky a piškoty, krásná tylová balerínka… Hodina klasiky může začít! Potom trocha lidovek, moderního, jazzového nebo i streetdance tance – záleží, čím dnes pan učitel či paní učitelka malé tanečníky překvapí… Zkrátka protáhnout tělo, k tomu dobrá hudba a hned je veselo! Naučit se choreografii, být včas na svém místě a při tom všem vnímat hudbu, cítit se skvěle a ještě se tak i tvářit – to vše umíme v našem tanečním oboru...

Nezařazeno

ZUŠ OD 25.11.2020

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče,
návrat žáků do základních uměleckých škol je dle systému PES stanoven takto:

5. stupeň / nejvyšší stupeň / platný do 24. listopadu 2020

 • ZUŠ – distanční výuka.
 • Ochrana nosu a úst: ANO, a to ve všech prostorách škol a školských zařízení. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené).

4. stupeň /  platný od středy 25. listopadu 2020

 • výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně.
  V ZUŠ je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); a to včetně výuky zpěvu a hry na dechové nástroje. U konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.
 • Na základě doporučení MŠMT ředitelka školy umožňuje pedagogům domluvu konzultace v režimu 1:1 také pro žáky kolektivních předmětů, a to zejména u absolventů či žáků nižších ročníků, pokud se např. připravují na talentové zkoušky na vyšší typ škol, soutěže, koncerty, představení apod. Tyto konzultace jsou možné v místě výuky v čase dle platného rozvrhu, a to za dodržení veškerých hygienických podmínek. 
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Ochrana nosu a úst neplatí pro zpěváky a hráče na dechové nástroje, kde z povahy věci není možné roušky při hře použít. Samozřejmostí je časté větrání v učebnách. 
 • Vstup třetích osob (mimo zaměstnance, žáky a jejich zákonné zástupce při doprovodu na konzultaci) do prostor školy je možný jen v důvodných případech.

3. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – distanční výuka s možností individuálních konzultací a prezenční výuky do 10 osob ve třídě či skupině.
 • povolena výuka oborů, ve kterých se jedná o činnosti zásadní pro naplnění příslušného vzdělávacího programu - na ZUŠ je tedy možné učit také zpěv a tanec. 
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení; ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od žáků/studentů.

2. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – prezenční výuka.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení; ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. V případě učitelů je povinnost nošení roušky (užívání respirátorů FFP2 je doporučené) a ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák/student při výuce viděl na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost min. 2 m od žáků/studentů.

1. stupeň / dle vyhlášení Ministerstvem zdravotnictví / bude upřesněno dle vývoje situace

 • ZUŠ – prezenční výuka.
 • Ochrana nosu a úst: ANO. Ve společných vnitřních prostorách škol a školských zařízení.

Sledujte prosím webové stránky školy, kde budeme informovat o aktuálním vývoji situace ohledně výuky v ZUŠ. 

Hrátky s uměním

Publikováno v Nezařazeno

Krizové opatření Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020  mj. zakazuje přítomnost žáků v ZUŠ /odst. 5/. Na základě tohoto opatření není možné provozovat ani doplňkové činnosti školy. Je nám velmi líto, ale Hrátky s uměním jsou prozatím pozastaveny. Jakmile budou opatření rozvolněna, budeme zde informovat o opětovném zahájení výuky.
 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás v lepších časech...
MgA. G. Vraspírová Vorbová, 
ředitelka školy

Organizace výuky 2.-20.11.2020

Publikováno v Nezařazeno

Na základě krizového opatření Vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 je vyhlášen i nadále nouzový stav, který mj. zakazuje přítomnost žáků v ZUŠ /odst. 5/.

Z tohoto důvodu pokračuje ve všech oborech, a tedy u všech žáků naší školy, distanční způsob výuky.
Děkujeme za veškeré Vaše připomínky, za komunikaci s pedagogy - na Vaše podněty se snažíme průběžně reagovat a distanční formu výuky tak pěkně vyladit - jak se na uměleckou školu sluší a patří...

Veselé notičky - žáci jsou z důvodu zlepšení pracovních podmínek k 2. 11. 2020 rozděleni do dvou skupinek po 6 žácích - výuka probíhá ve 13,50 a 14,40 hod. Děkujeme za spolupráci a vaši komunikaci!

Děkujeme za pochopení a věříme, že i takto - prostřednictvím online výuky - naše umělecké vzdělávání pomáhá překlenout tyto nelehké a podivné dny...
 
Přeji vám pevné zdraví a mysl naladěnou jen v dur! 
MgA. G. Vraspírová Vorbová, 
ředitelka školy

Organizace výuky ve dnech 14. 10. - 30. 10. 2020

Publikováno v Nezařazeno

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 dochází k další změně organizace výuky v ZUŠ
 
OD STŘEDY 14. 10. 2020
výuka VŠECH oborů ZUŠ /individuální i kolektivní/ probíhá DISTANČNÍ FORMOU, tedy online, ideálně skrze GOOGLE CLASSROOM, MEET popř. SKYPE.
 
PRODLOUŽENÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
26. - 30. 10. 2020
 
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP ŽÁKŮ DO ŠKOLY 
2. 11. 2020
 
Je nám velmi líto, nezbývá, než nám všem popřát dostatek sil k překlenutí tohoto období. Nezapomeňme, že umění kultivuje ducha. Proto prosím, podpořme naše děti v této podivné době v dalším uměleckém vývoji...
 
MgA. G. Vraspírová Vorbová  
ředitelka školy 

Výuka od 12.10.2020

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče, milí žáci, zdá se, že se nám snad opět blýská na lepší časy 😉
V případě, že nedojde k dalším změnám, opatrně na základě vyjádření R. Plagy, ministra školství, plánujeme od pondělí 12. 10. 2020 návrat k prezenční formě výuky v individuální výuce, tedy v hudebním oboru - hra na nástroj. Výuka sólového zpěvu bude pokračovat online!

Výuka ostatních oborů, hudebně teoretických předmětů a kolektivních předmětů hudebního oboru zůstává i nadále v režimu distanční výuky.
Děkujeme za dosavadní spolupráci a veškerou Vaši pomoc při přechodu na výuku prostřednictvím GOOGLE CLASSROOM a GOOGLE MEET - jste skvělí, že jste vše bez větších problémů zvládli, věříme, že problémy, které se objevily postupně odstraníme - díky také za veškerou zpětnou vazbu!

Moc se na vás těšíme!!!

Distanční výuka

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče,
jak již většina z Vás ví, nařízením Krajské hygienické stanice pardubického kraje ze dne 30.9.2020, vstoupil v platnost zákaz osobní přítomnosti žáků v základních uměleckých školách od 5.10. do 18.10.2020.
Z tohoto důvodu bude od pondělí 5.10. probíhat výuka distančně.

Prostudujte, prosím, TENTO DOKUMENT, ve kterém najdete veškeré informace ohledně přihlašování a online výuky. Součástí dokumentu je také odkaz na videonávod k prvnímu přihlášení - věříme, že pomůže k hladšímu průběhu seznámení s prostředím.

Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné dny.

Za vedení školy,
Tomáš Jandl, zástupce ředitelky

 

Hrátky s uměním 5.10. a 12.10.2020

Publikováno v Nezařazeno

Nařízení Krajské hygienické stanice spočívající v zákazu přítomnosti žáků ve škole se samozřejmě dotklo také Hrátek s uměním. 
V termínech 5.10. a 12.10. VÝUKA HRÁTEK NEPROBÍHÁ! 

Informace o pokračování projektu od 19.10. naleznete zde na stránkách školy, dle dalšího vývoje situace. 
Děkujeme za pochopení

Výuka od 5.10.2020

Publikováno v Nezařazeno

Dne 1.10.2020 bylo vydáno Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 3/2020, které s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 nařizuje mimořádná opatření, pro ZUŠ spočívající v omezení provozu spočívajícím v zákazu osobní přítomnosti žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ (bod 3). Nařízení naleznete ZDE

Z výše uvedeného důvodu probíhá výuka od 5.10.2020 distanční formou. Škola v tuto chvíli pracuje na zprovoznění jednotného systému výuky pomocí Google Classroom a Meet, popř. Skype. Bližší informace naleznete co nejdříve zde na našich stránkách a v mailových schránkách. 

Pevně věříme, že to společně zvládneme, a za 14 dní se opět potkáme v ZUŠ :)