• hudebni-oborCestou kolem Základní umělecké školy vás zastavují tóny, které se linou z pootevřených oken… Zavřete oči a nasloucháte. Rozeznáváte, že tóny nejsou všechny stejné. Některé jsou ještě opatrné, nesmělé – to jak se děti prvně dotýkají strun či kláves nástroje nebo rozeznívají písničkou své slavíčky. Jinde už zazní jasný tón zkušenějšího hráče, který pod svýma ručkama pomalu, ale jistě, vytváří kouzelný svět Paní Hudby. První pokusy bývají jen krátké a váhavé, ale po letech setkávání se s nástroji a učiteli – hudebníky – malují děti své příběhy pestrobarevnou paletou zvuků. Z našich malých muzikantů snad jednou vyrostou ti, kteří budou učit milovat hudbu i vás ostatní, kteří jí jen nasloucháte. Vždyť bez hudby a písniček by bylo na světě přece smutno.

  • tanecni-oborVejít do Základní umělecké školy, to znamená překročit práh všedních dní. Pestrobarevná paleta vás vtáhne do světa, který si můžete jen stěží představit černobílý… A tak i když venku prší, u nás je stále barevno a veselo – přesně tak, jak si to přejí naši malí malíři. Ve výtvarném oboru děti využívají svoji jedinečnou fantazii a tvořivost, jejich tvorba vás chodbami školy zavede do výtvarného ateliéru, kde pod citlivým vedením zkušených výtvarníků vznikají ta nejúžasnější díla. Díla z tradičních i méně tradičních materiálů, později se stále větším důrazem na vlastní originalitu. Stačí nahlédnout – sami uvidíte…
  • dramaticky-oborChcete „si hrát“ nebo jen „chcete hrát“? A na co si dnes budeme hrát? Nebo koho a co budeme dnes hrát? Bude to hra veselá či smutná? Naučíme se smát i plakat? Zapamatujeme si ten dlouhý text? Stačí umět polovinu a tu druhou zkusit improvizovat? Nebo si napíšeme svoje vlastní dílo? Je lepší básnička nebo próza?
    Tak tohle všechno a ještě spousty dalšího se děti učí v literárně dramatickém oboru. Občas si také zazpívají a zatančí – to vše musí přece herec zvládnout! K tomu ještě nezamotat se do opony, nespadnout z jeviště, na nic nezapomenout, a když zapomene, tak musí přece umět dělat, jakože to tak má být – prostě přesvědčivě HRÁT! Tak pozor, opona už se zvedá…
  • tanecni-obor„Á dva, tři; druhá, dva tři; grand plié, demi plié…“
    Zdá se vám, že nerozumíte? To naše malé baletky a tanečnice hned ví, co bude následovat, když se z baletního sálu ozve francouzština! K tomu trikoty, špičky a piškoty, krásná tylová balerínka… Hodina klasiky může začít! Potom trocha lidovek, moderního, jazzového nebo i streetdance tance – záleží, čím dnes pan učitel či paní učitelka malé tanečníky překvapí… Zkrátka protáhnout tělo, k tomu dobrá hudba a hned je veselo! Naučit se choreografii, být včas na svém místě a při tom všem vnímat hudbu, cítit se skvěle a ještě se tak i tvářit – to vše umíme v našem tanečním oboru...

Nezařazeno

Organizace výuky k 12. 4. 2021

Publikováno v Nezařazeno

Aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví a MŠMT umožňuje od 12. 4. 2021 individuální výuku prezenční formou v režimu 1 ŽÁK : 1 PEDAGOG.   

Velmi se těšíme na naše žáky hudebního oboru, jejichž výuka hry na nástroj a sólového zpěvu bude probíhat po dlouhé odmlce opět ve škole - samozřejmě za dodržování zpřísněných hygienických opatření /testovaní pedagogové s povinností používání respirátorů ve všech prostorách školy, žáci alespoň za použití roušek, příp. taktéž respirátorů, zvýšené používání dezinfekčních prostředků, atd. /!

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. hra na dechové nástroje), nemusí žáci při výuce nosit roušku.         

Výuka skupinových a kolektivních předmětů hudebního oboru (Praktický muzikant, Hudební nauka, Veselé notičky, Zpívánky, Sborový zpěv, atd.) zůstává bohužel i nadále v režimu distanční formy vzdělávání s případnou možností individuálních konzultací, o jejichž organizaci vás budou informovat jednotliví vyučující v návaznosti na potřeby žáků a podporu kvalitnějšího naplnění a realizace našeho ŠVP.

Ostatní obory - taneční, výtvarný a literárně dramatický - vyučujeme i nadále distanční formou s možností individuálních konzultací prezenčně (tedy taktéž v režimu 1:1 v prostorách ZUŠ a baletních sálů na ZŠ Na Lukách) a to za dodržování zpřísněných hygienických opatření /viz výše/. Bližší organizaci konzultací v těchto oborech vám sdělí příslušní vyučující.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v odůvodněných případech a to opět za přijetí zvýšených hygienických opatření minimalizujících styk s žáky.

Žáci ZUŠ nejsou povinni podstoupit testování, velmi však prosíme, aby do výuky nebyly posílány děti s příznaky onemocnění. Prosíme zákonné zástupce, aby v takovém případě kontaktovali třídní vyučující – výuka proběhne distančním způsobem.

Věřme, že pokud všichni k situaci přistoupíme zodpovědně, podaří se nám školu udržet v chodu
a přiblížit tak i ostatní vyučované obory k zahájení prezenční výuky. 

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a věřte, že se na osobní setkání ve výuce s vámi již velmi těšíme!

Informace k výstavě výtvarného oboru ZUŠ

Publikováno v Nezařazeno

V následujícím týdnu měla proběhnout vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru školy v prostorách Centra Bohuslava Martinů. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace výstavu v těchto obvyklých prostorách uskutečnit nemůžeme. Bylo by nám však velmi líto, kdybychom díla našich žáků nemohli prezentovat. A tak jsme vymýšleli, až jsme vymysleli... Nezoufejte tedy, připravujeme pro vás náhradní variantu, která výstavu otevře mnohem širšímu publiku a to již 12. 4. 2021...
 
A ještě prozradíme, že vernisáž výstavy absolventských prací je plánována na 1. 5. 2021 taktéž v ojedinělé verzi. Těšte se spolu s námi - o výstavy opravdu nepřijdete ani vy, ani naši mladí umělci...

Výtvarný obor a Filharmonie Brno

Publikováno v Nezařazeno

Děkujeme žákům výtvarného oboru, kteří se zapojili do projektu Filharmonie Brno.
 
Velká gratulace pak patří Leoně Mazalové - její práce byla vybrána mezi 16 děl, jež budou otištěny v edukačním katalogu Filharmonie Brno 2021-2022.
 
Práce našich dalších žákyň zdobí Besední dům "Galerie za sklem" v rámci improvizované výstavy s názvem "Chceme být slyšet, chceme být vidět".
Jsou to: Leona Mazalová, Jolana Klimešová, Barbora Češková, Karolína Jahodová, Adéla Fliedrová, Marie Klimešová, Emma Witzová a Daniela Kastnerová.
Obrázky zde budou viset až do konce dubna.
 
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 
 
filharmonie brno

Online koncertík - březen 2021

Publikováno v Nezařazeno

Také v měsíci březnu jsme pro Vás připravili Online koncertík, sestavený z nahrávek pořízených během distanční výuky. Jelikož se nám jich sešel opravdu velký počet, můžete se v příštím týdnu těšit na 2. část.

Příjemný poslech!