• hudebni-oborCestou kolem Základní umělecké školy vás zastavují tóny, které se linou z pootevřených oken… Zavřete oči a nasloucháte. Rozeznáváte, že tóny nejsou všechny stejné. Některé jsou ještě opatrné, nesmělé – to jak se děti prvně dotýkají strun či kláves nástroje nebo rozeznívají písničkou své slavíčky. Jinde už zazní jasný tón zkušenějšího hráče, který pod svýma ručkama pomalu, ale jistě, vytváří kouzelný svět Paní Hudby. První pokusy bývají jen krátké a váhavé, ale po letech setkávání se s nástroji a učiteli – hudebníky – malují děti své příběhy pestrobarevnou paletou zvuků. Z našich malých muzikantů snad jednou vyrostou ti, kteří budou učit milovat hudbu i vás ostatní, kteří jí jen nasloucháte. Vždyť bez hudby a písniček by bylo na světě přece smutno.

  • tanecni-oborVejít do Základní umělecké školy, to znamená překročit práh všedních dní. Pestrobarevná paleta vás vtáhne do světa, který si můžete jen stěží představit černobílý… A tak i když venku prší, u nás je stále barevno a veselo – přesně tak, jak si to přejí naši malí malíři. Ve výtvarném oboru děti využívají svoji jedinečnou fantazii a tvořivost, jejich tvorba vás chodbami školy zavede do výtvarného ateliéru, kde pod citlivým vedením zkušených výtvarníků vznikají ta nejúžasnější díla. Díla z tradičních i méně tradičních materiálů, později se stále větším důrazem na vlastní originalitu. Stačí nahlédnout – sami uvidíte…
  • dramaticky-oborChcete „si hrát“ nebo jen „chcete hrát“? A na co si dnes budeme hrát? Nebo koho a co budeme dnes hrát? Bude to hra veselá či smutná? Naučíme se smát i plakat? Zapamatujeme si ten dlouhý text? Stačí umět polovinu a tu druhou zkusit improvizovat? Nebo si napíšeme svoje vlastní dílo? Je lepší básnička nebo próza?
    Tak tohle všechno a ještě spousty dalšího se děti učí v literárně dramatickém oboru. Občas si také zazpívají a zatančí – to vše musí přece herec zvládnout! K tomu ještě nezamotat se do opony, nespadnout z jeviště, na nic nezapomenout, a když zapomene, tak musí přece umět dělat, jakože to tak má být – prostě přesvědčivě HRÁT! Tak pozor, opona už se zvedá…
  • tanecni-obor„Á dva, tři; druhá, dva tři; grand plié, demi plié…“
    Zdá se vám, že nerozumíte? To naše malé baletky a tanečnice hned ví, co bude následovat, když se z baletního sálu ozve francouzština! K tomu trikoty, špičky a piškoty, krásná tylová balerínka… Hodina klasiky může začít! Potom trocha lidovek nebo hip-hopu – záleží, čím dnes pan učitel či paní učitelka malé tanečníky překvapí… Zkrátka protáhnout tělo, k tomu dobrá hudba a hned je veselo! Naučit se choreografii, být včas na svém místě a při tom všem vnímat hudbu, cítit se skvěle a ještě se tak i tvářit – to vše umíme v našem tanečním oboru...

Nezařazeno

Přijímací řízení - výtvarný obor

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče, 
druhé kolo přijímacího řízení pro výtvarný obor se uskuteční v hlavní budově ZUŠ, Čsl. armády 347, a to ve: 

Čtvrtek 18.6.2020 od 14 hodin - mladší děti
Čtvrtek 18.6.2020 od 15 hodin - starší děti

Rozdělení dětí do skupin bylo rozesláno emailem na adresy, které jste vyplnili do online přihlášek. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

Pokračování ve studiu

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče,
jak jsme již avizovali dříve, v letošním školním roce se díky nastalé situaci nebudou konat postupové zkoušky. Všichni žáci školy tak automaticky postupují do dalšího ročníku. Vzhledem k blížícímu se termínu přijímacího řízení do ZUŠ bychom ale potřebovali znát volnou kapacitu školy v příštím školním roce pro další zájemce.

Z tohoto důvodu Vás prosíme o vyplnění krátkého online dotazníku, ve kterém nám sdělíte, zda Vaše dítě bude pokračovat ve studiu na ZUŠ i v příštím roce. Vzhledem k nastalé situaci volíme tuto formu oproti běžnému vyplnění formuláře písemnou formou, věříme že toto je pro většinu z Vás ulehčením. Samotné vyplnění fomuláře je otázkou několika vteřin...

Formulář naleznete ZDE

PROSÍME O VYPLNĚNÍ DO 12.6.2020!

Děkujeme za spolupráci

Soutěžní úspěchy výtvarného oboru

Publikováno v Nezařazeno

Gratulujeme žákyním výtvarného oboru ze třídy paní učitelky Magdaleny Jílkové, jejichž práce byly oceněny na 48. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Lidice.

Čestné uznání obdržela Lucie Zerzánková za práci "Mininalistické krajiny" vytvořené technikou koláže.

Skupina starších žákyň pak obdržela medaili za kolektivní práci za video s názvem "Plastový dotek" 

Blahopřejeme!

Zerzankova Lucie

Hrátky s uměním

Publikováno v Nezařazeno

Vzhledem k mimořádnému stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19 jsme byli nuceni přerušit výuku projektu Hrátky s uměním. Ekvivalentní částka za výuku, která neproběhla, bude vrácena. Bližší informace obdrží zákonní zástupci emailem. 

Přijímací řízení pro školní rok pro školní rok 2020/2021 proběhne v září 2020, sledujte prosím naše webové stránky.

Organizace výuky

Publikováno v Nezařazeno

Vážení a milí,
jak víte, od poloviny měsíce března probíhá v naší škole výuka formou distančního vzdělávání. Tato forma studia bude pokračovat dle posledního vyjádření MŠMT do 10.5.2020 pro individuální výuku hudebního oboru a do 24.5.2020 pro obory výtvarný, literárně dramatický a taneční a také hromadne předměty hudebního oboru. Pokud nenastanou další změny, po těchto datech se budeme postupně navracet v souladu s nařízeními MŠMT k běžnému způsobu vyučování.

Podrobnější informace Vám průběžně budou zasílány na Vaše mailové adresy.

Výstava výtvarného oboru - online galerie

Publikováno v Nezařazeno

Vážení rodiče, milí příznivci, přátelé umění a naší ZUŠky,

ač žijeme v současné chvíli zcela nepředvídaně v jakémsi zvláštním vakuu a s rozpaky a možná i trochu s obavami očekáváme dění nadcházejícího období, rozhodli jsme se i v těchto dnech uspořádat pro vás a také pro žáky výtvarného oboru výstavu, kterou v tomto období pořádáme každoročně, ač zcela jinak...

Letošní výstava děl žáků proběhne pro naši ZUŠ, ale i pro vás, v nové - nepoznané podobě. Jako již po mnoho předchozích let, měly se v tento čas otevírat dveře Městského muzea a galerie Polička a my měli společně nechat své oči zkoumat umělecký svět našich dětí. Obdivovat jejich um a společně s nimi dychtivě hledat dílo vytvořené právě jimi. Nejméně již třetím rokem se naše "výtvarkářky" odhodlávají vytvořit online galerii. Doba koronavirová přináší tedy i své plody a jedním z nich je připravovaná výstava online, kterou si budete moci prohlédnout z pohodlí svého domova. Galerie bude rozdělena do dvou částí a to na galerii paní učitelky Magdy Jílkové a na galerii paní učitelky Jany Vlčkové. 
Na rozdíl od výstavy v prostorách galerie, kde jsme se vždy snažili vystavit nejlepší práci každého dítěte, v prostorách internetových si dovolujeme z důvodu přehlednosti vystavit pouze reprezentativní vzorek toho nej, co daná skupina během roku vytvořila. Jako tradičně ale i nyní můžeme slíbit, že uvidíte díla napříč všemi věkovými kategoriemi, které náš výtvarný ateliér navštěvují. Počínaje dětmi předškolního věku (4 - 6 let), které navštěvují mezioborový projekt Hrátky s uměním, až po žáky, kteří studují II. stupeň naší školy (až do věku 18 let). Škála a paleta děl bude tedy široká!
Pokud situace dovolí, naleznete i veškerou další tvorbu žáků v prostorách naší školy hned po jejím znovuotevření, případně zamýšlíme jakési „open-air“ setkání žáků celé školy koncem června, kde bude snad také možno shlédnout další díla.

Připravte si tedy doma tu správnou vernisážovou náladu (jednohubky, džus, aj.), vychutnejte si výstavu online spolu s námi a nechte se unést kouzlem barev a fantazie do světa dětí nezatížených našimi dospěláckými starostmi, ani touto zvláštní dobou. Přejeme vám příjemné snění a kochání…

 Krátké úvodní slovo

Galerii prací žáků paní učitelky Magdaleny Jílkové naleznete ZDE

Galerie prací žáků paní učitelky Jany Vlčkové pak ZDE